تبلیغات
ایل بهمئی - تاریخچه ایل بهمئی

تاریخچه ایل بهمئی

نویسنده :mohammad moradi
تاریخ:یکشنبه 11 فروردین 1392-12:58 ب.ظ

چگونگی پدیدآمدن ایل بهمئی:

بهمن پسر عالی هم ازفرزندان لر بزرگ است.

داستان چنین است که حدودچند قرن پیش(پنچ الی شش)مردی بنام (عالی بزرگ)دختری ازامیران کمایی رابه زنی می گیردوازاین زن پنچ پسربه نام های(بهمن.طیب.یوسف.شیر.خدر)بوجودمی آیدکه ازاین پسرهانیزفرزندانی می آورندوپسران ایشان نیز همچنین که هریک ایلی تشکیل می دهندکه شامل ایل بهمئی.ایل یوسف عالی.ایل طیب عالی.ایل شیرعالی وایل خدرعالی.


*آغاز ایل بهمئی:

نام بهمئی برگرفته ازنوع گیاهی که درفصل بهارروییده می شود.

درروزگاری این پنچ ایل درکنارهم به خوشی ودرصلح وصفاء زندگی می کردندتاروزی که بهمئی جای زندگی راتنگ وچراگاه هاراتنگتر پس بهانه سازکردندوناسازگاری باایل های دیگرکردندکه آشوبی بپاشد زد خورد سختی  میانشان درگرفت سویی بهمئی ها وسویی دیگر آن چهارایل بودندکه بهمئی ها آن چهارایل راشکست دادوایلات ناگزیرسرزمین خودرابه بهمئی هاواگذارداشتند وبجایی رفتندکه درآسایش باشندوایل بهمئی مانندوسرزمین گسترده وبی رقیب…

امروزه شیرهاوخدرهاپراکنده اندوبی نشان ازیوسفی ها هم طایفه ی هستندازایل بهمئی وبهمئی هاهم ایل بزرگ ودرخورنامشان

ایل بهمئی دارای چندین تیره وطایفه کناری زیرقدرت ونفوذ خود.

*گویش ایل بهمئی:

بهمئی هابه گویش لری سخن می گوییند.گویش آنهاباگویش ایلهاوطایفه های همسایه(طیبی .بویراحمد.چرام و….)تاحدودی شبیه است وباگویش لربختیارولرلرستان فرق هایی دارند.

*هسته اصلی ایل بهمئی: (   اشکفت  .  بهون  .  کپر .  تو )

بهون سیاه چادری است که درونش یک خانواده زندگی می کندبایک چاله(اجاق)روشن.ازچندبهون درتکه خاکی گردهم رایک(مال)یاآبادی می خوانندوخانواده های یک آبادی همه بایکدیگرخویشاوندهستند.

*لباس مردان ایل بهمئی:

لباس قدیم مردان ایل(کلاه نمدی.جومه.دلگ.جوقاء.شال کمر.تنبان.گیوه ملکی)بوده.ولی اکنون بیشترآنهاجامه های کهن ایل راکنارگذاشته اند.

چوقاء:عبای نازک خاکی رنگ است که دربهبهان بافته می شود بهمئی ها چوقاءرابیشتردرهنگام چنگ وستیز می پوشند.

کلاه نمدی:به رنگ قهوه ای سوخته بوده است.

پارچه تنبان:ازدبیت یا متقال مشکی است که پارچه اش راسته است.

*لباس زنان ایل بهمئی:

لباس زنان ایل معرف به(تومون قریه)است که ازلباس اصیل زنان زردشتیان است.

*هنرهای دستی ایل:

شامل (قالی.بهون.گیوه.جوراب.(شله.حور.جوال.بنه.گبه)است).

*ابزارنان پزی وانواع نان ایل:

تنور نان پزی ایل ساده است وآن چاله یی است که درون چادر یاکپریاتوکنده می شود.

ابزارنان پزی ایل: شامل(توک.تیر.تاوه .سفره)

نان های ایل:شامل نان تیری.بلبلی.تپو.برکو.گرده وشلشلی.

غذاهای ایل:شامل شیربرنج.دووا.کله جوش.کلگ گوشت.لیوی.هره.اوه پیازی.شله گوشت.

*جنگ های ایل بهمئی:

کشته شدن فرزندتیمورلنگ به دست مردان ایل:

داستان چنین است که پس ازحمله وحشیانه تیموربه ایران وکشته شدن تعدادزیادی ازایرانیان بدست او ودرست کردن کوه ازسرهای مردم اصفهان .لرستان .مشهدو…تیمورفرزندش رابه پادشاهی شیرازمنصوب کردکه پادشاه قبلی شیرازبه بهمئی ها حق حسباب می دادتاشورش نکندپس ازپادشاه شدن پسرتیموردرشیرازبهمئی ها برای گرفتن باج به شیراز رفتن که پسرتیمورزیربارباج دادن نرفت و بهمئی ها آن راکشتن که بعدازآن جنگ گریزی سخت میان لشکرتیمورلنگ وبهمیی ها درگرفت وبعدهااز دیدن آتشکده هاویکتاپرست بودن بهمئی هاتیمورلنگ آنهارابخشید.........

جنگ سال ستون:

ایل بهمئی اولین ایلی بودکه درمقابل ارتش رضاه شاه ایستادگی کردند که این جنگ باعث شدکه ضعف نیروهای ارتش رضاشاه وهمچنین ضربه پذیربودن آن برای سایر ایل ها آشکارشدونیروهای عشایرجرات مقابله باارتش ونظامیان رضاه شاه رادرخود پیدا کنند.

رضاشاه ازسال1307تا1309قصدسرکوب کردن ایل بهمئی وایل دشمن زیاری راداشت که بطورکامل ساکت نشدند.حاکمان به دنبال بهانه ای بودند تابهمئی هارابه طورکامل سرکوب کندکه این جنگ تاسال1316طول کشیدوبه کشته شدن تعدادزیادی سرباز وازجمله(سرهنگ ثقفی)و(سروان مختاری)به دست بهمئی ها شد.که بعدازآن لشکرشاهی(خداکرم خان بهمیی)رادرچل پل کان موقع نماز خواندن به قتل رساندن و70نفرازبزرگان ایل رادرقله علاءبه چوبه داربستندواعدام کردندوتعدادزیادی هم به سایرشهرهای کشورتعبید کردن.

جنگ دشت شیر:

دشت شیر سرزمینی بود که ایل بختیار وجانکی با سربازهای حکومت جنگیدن. این جنگ بیشتربخاطرجاهای نفت بودکه انگلیس می ترسیدند عشایر آسیبی به آنها بزنندکه باشکست عشایرمواجه شدوبعدبه درخواست  ایل بختیاری برای کمک به آنهاازبهمئی ها مددخواستندومحمدعلی خان بهمئی ایل بهمئی رامتحدکردوبه کمک بختیاری ها رفتند وتمام پاسگاه های روردزرد.دشت دنا.هفتکل و تمام سرباز ها

راخلح سلاح کردندواین جنگ  پس ازمدتی تمام شدکه  این جنگ بنام ایل بهمیی به پایان رسید.

*نریمیسای ها معرف به:

بزرگان طایفه نریمیسا معروف به (ملاء)به معنای دانا وعالم هستند.مانند(ملاءرضا.ملاءمعسلی)که ازبزرگان طایفه نریمیسا هستند.

*تقسیم طایفه های بهمئی: به معنی(یک بردوخین) :

محمدعلی خان ایل بگی که خان بزرگ بهمئی ها بودطایفه ها رابرای کمک به همدیگردرزمان جنگ.شادی و…تقسیم کردکه دراین تقسیمات طایفه  ای.طایفه های(نریمیساوکلاه کج وکمایی)رابه عنوان برادردرکنارهم قرارداد.

*منبع اطلاعات:

کتاب تیمورلنگ.کتاب پهلوی ها.کتاب لرهای ایرانی.کتاب آمارتحقیقاتی عشایرایران درسال 1347.مقاله ی استاد نادرافشارنادری محقق ایلات بنام (میراث سرخ)بهمئی.

*بزرگان بزرگ اندوپیروزبخت. بزرگان لایق اندبرتاج وتخت.بزرگان بزرگ انددرهرسرزمین.بزرگان لایق اندبرتاجزرین.مجلس بی بزرگان فیض نیست.بوسیدن دست بزرگان عیب نیست.گربدانی بزرگی به معنای چیست.برای خاک پای بزرگان خواهی گریست.تقدیم به فرزندان ایل بهمئی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
viabiovit.com/l-arginina-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:55 ق.ظ

Cheers, I value this!
buy viagra from usa buy viagra generic cheap sildenafil tablets safest place to buy viagra buy original viagra online buy genuine viagra online buy prescription viagra buy viagra cheap online viagra buy how can i get viagra online
http://babecolate.com/buy-cialis-online-safely.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:34 ب.ظ

You actually suggested that perfectly.
precios cialis peru canada discount drugs cialis where cheapest cialis brand cialis generic dose size of cialis only here cialis pills buying cialis on internet acheter cialis meilleur pri ou acheter du cialis pas cher enter site natural cialis
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:30 ق.ظ

Fantastic content. Thank you.
tadalafilo cialis with 2 days delivery click here take cialis buy cheap cialis in uk how much does a cialis cost cialis billig discount cialis cialis wir preise cialis for sale can i take cialis and ecstasy
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:13 ق.ظ

Helpful advice. Thank you.
canadian drugs generic cialis cialis coupons cialis price in bangalore tadalafil 10 mg cialis name brand cheap cialis patent expiration chinese cialis 50 mg cialis great britain only now cialis 20 mg tadalafil 20mg
chocolate
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 02:06 ب.ظ
Wow, this piece of writing is pleasant, my sister is analyzing such things,
therefore I am going to inform her.
Viagra 5mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:40 ق.ظ

Terrific tips. Cheers!
cheap sildenafil uk viagra buy uk how to buy generic viagra online viagra uk price buy viagra uk cheap is it legal to buy viagra honest place to buy viagra buy legal viagra how to buy viagra on line generic sildenafil uk
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 01:35 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis italia gratis buying cialis overnight prices on cialis 10 mg cialis soft tabs for sale cialis price in bangalore miglior cialis generico generic cialis pro comprar cialis 10 espa241a cialis 20mg preis cf how does cialis work
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 01:46 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
sublingual cialis online american pharmacy cialis cipla cialis online cialis 20 mg cut in half cialis daily new zealand cialis qualitat cialis patent expiration buy name brand cialis on line cialis online deutschland trusted tabled cialis softabs
پیمان
دوشنبه 27 آذر 1396 02:54 ب.ظ
ایل بهمئی نامی که همیشه در تاریخ می درخشد
ب داورپناه
یکشنبه 19 آذر 1396 09:38 ق.ظ
باسلام ووقت بخیر.ایل بهمئی یکی از ایلات مهم وگسترده که در سرزمینهای پهناور خوزستان وکهگلویه ودر جاجای ایران زمین نهفته است.
Celesta
جمعه 17 آذر 1396 09:21 ب.ظ
Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick
shout out and tell you I truly enjoy reading through your blog posts.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same topics?

Thank you so much!
مصطفی غفوری
سه شنبه 30 خرداد 1396 08:01 ب.ظ
با سلام بهمن فرزند عالی فرزند بایجمان میباشد از نوادگان گیلویه وهیچ گونه نسبتی با ایل بختیاری ندارد در ضمن مزار بایجمان جئ بزرگ ایل بهمیی در روستای دشتك كه به محل زادگاه اصلی بهمن یعنی لیراب نزدیك میباشد كه اون محل در روستای دشتك به گویش لری (گورباییزمون)یا گوربایجمان تلفظ میشود كه نشانشگر اصل ونصب .زادگاه ایل بهمیی میباشد
باتشكر
لطفا نظرات خودرا به ایمیل بنده به ادرس
mostafabaladeh@yahoo.comو یا تلگرام
@ghafori8
مصطفی غفوری
سه شنبه 30 خرداد 1396 08:00 ب.ظ
با سلام بهمن فرزند عالی فرزند بایجمان میباشد از نوادگان گیلویه وهیچ گونه نسبتی با ایل بختیاری ندارد در ضمن مزار بایجمان جئ بزرگ ایل بهمیی در روستای دشتك كه به محل زادگاه اصلی بهمن یعنی لیراب نزدیك میباشد كه اون محل در روستای دشتك به گویش لری (گورباییزمون)یا گوربایجمان تلفظ میشود كه نشانشگر اصل ونصب .زادگاه ایل بهمیی میباشد
باتشكر
لطفا نظرات خودرا به ایمیل بنده به ادرس
mostafabaladeh@yahoo.comو یا تلگرام
@ghafori8
cameronlghxccusur.Snack.ws
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 04:02 ق.ظ
Whats up very nice blog!! Guy .. Excellent .. Superb ..

I will bookmark your web site and take the feeds additionally?
I'm satisfied to search out a lot of helpful information here in the post, we'd like develop more
techniques in this regard, thanks for sharing. . .
. . .
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 06:35 ب.ظ
Quality articles or reviews is the crucial to be a focus for the visitors to pay a quick visit the web page,
that's what this site is providing.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:13 ب.ظ
Hi there are using Wordpress for your blog platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:06 ق.ظ
Touche. Great arguments. Keep up the amazing spirit.
سیدجاوید مجیدی
دوشنبه 18 بهمن 1395 12:59 ق.ظ
لطفا یکم موثق تر بنویسین و منابع را همنویسنده هاشون را مشخص سال چاپ و صفحاتشون برداشت نابا از این گونه مطالب زیاد می شود زیاد واقعیت ندارند
مالک امیری
شنبه 20 آذر 1395 10:50 ب.ظ
ممنون از مطالبی ک بیان کردید.ولی لطف کنید صحیح ترین مطلب و موثقترین آمار رو در مورد ایل بزرگ بهمئی و طوایف تابعه نشر بدید.این مطلب خیلی از واقعیت دور هست با توجه ب شنیده ها و حکایات معتبر
دوشنبه 10 آبان 1395 10:59 ب.ظ
پادشاه یونان به کوروش گفت: ما برای شرف میجنگیم و شما برای ثروت، کوروش در جوابش گفت: آری، هرکس برای نداشته هایش می جنگد.
رضایی
چهارشنبه 10 شهریور 1395 12:02 ب.ظ
صلوات به روح زندیاد تاج محمدخان نیکبخت بزرگ مردی در تاریخ ایران زمین
و قلعه زیبای ایشان و از خداوند بزرگ طول عمری با عزت برای فرزندان این عزیز
جناب آقای حاج علیمحمد خان ،محمد ناصر و بهمن خواستاریم .
رضایی
چهارشنبه 10 شهریور 1395 12:01 ب.ظ
صلواتب به روح زندیاد تاج محمدخان نیکبخت بزرگ مردی در تاریخ ایران زمین
و قلعه زیبای ایشان و از خداوند بزرگ طول عمری با عزت برای فرزندان این عزیز
جناب آقای حاج علیمحمد خان ،محمد ناصر و بهمن خواستاریم .
12
چهارشنبه 10 شهریور 1395 11:52 ق.ظ
با سلام یکی از مشکلات ایل بزرگ بهمئی این است که از خوانین و بزرگان خود در حال حاظر استفاده کامل را نمیبرند په در بحث انتخابات شورای شهر روستا و در همه عرصه ها بخاطری که اگر از این بزرگان استفاده کنیم میتوانیم از مشکلاتی که در بین طایف به وجود آید جلوگیری کرد .
چهارشنبه 10 شهریور 1395 11:49 ق.ظ
با
مهرداد
پنجشنبه 20 خرداد 1395 10:04 ق.ظ
یادم رفت اسمم رو بنویسم. ..
از بسکه از مطلب سراسر کذب شما ناراحت بودم.

من فرزندی از تبار بهمیی....
روستای رود ایک
پنجشنبه 20 خرداد 1395 10:02 ق.ظ
این یک توهین بیش نی
بهمیی 3 برادر داشت به نام طیب ویوسف وخدر.
جدشان بایوجمان بختیاری دختر بزرگ ایل لیراوی های کوهی رو گرفت.
مکان اصلی آنها از منطقه ای به نام لیراو در نزدیکی شهر دیشموک میباشد.
یک پسر به نام عالی داشت که عالی دو پسر به نام محمد و احمد داشت....
بقیه ش رو خودت برو پیداکن. ...
الکی هم منبع ها رو خراب نکن. ..
یا ننویس یا درست بنویس و با مدرک و منبع معتبر. ...
لطفاً. ....
طالب کلاه کج
دوشنبه 21 دی 1394 05:22 ب.ظ
باتشکراز اطلاعات خوب وارزنده شما ...
باتوجه به گستردگی ایل بهمئی درخواست توضیحات کامل نسبت به شناخت تک تک طوایف وشاخه های این ایل بزرگررا ازشما خواستاریم
بناری
پنجشنبه 22 خرداد 1393 10:56 ق.ظ
سلام
بهمئی یکی از ایلات بزرگ است .بعضی مطالب توهین به این ایل بزرگ است طایفه ی کمایی وبناری از طایفه های ایل بهمئی هستند این عالی بزرگ از این طایفه ها زن گرفت کاملا"اشتباه است اگه هم زن گرفتنی در کار یاشد از سادات وشیخ است .با این حساب زن گرفتن پس بختیار از کی زن گرفت وهمین طور قشقایی وبویراحمد وهمین طور ایلات دیگر . لطفا"مطالب توهین امیز انتشار ندهید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo