تبلیغات
ایل بهمئی - ایل بهمئی ایل غیورمردان لر

ایل بهمئی ایل غیورمردان لر

نویسنده :mohammad moradi
تاریخ:شنبه 29 مرداد 1390-11:08 ق.ظ

خدا کرم خان بهمئی معروف به خان طلا

بزرگ مرد تاریخ و ایل بهمئی

که توسط شجاع ترین مردبهمئی بنام کای صفرمحمدموسایی فرزندخداداد آزادشد

 

خان طلا صحرا علاء با شاه کنه جنگ

همتون کمک کنین هفت لنگ و چهار لنگ

از طبیبی تا بویر احمد دشمن زیاری

شیر شکار کرد به اعلاء بیایین دیاری

خان طلا خدا کرم مرد خوشرنگ

دیدمش صحرا اعلاء ریخته به سرهنگ

یکی سُون و اعلاء یکی و دالون

فرج الله کُر خان طلا زِد زیر بالون

خدا کرم خان بهمئی معروف به خان طلا

بزرگ مرد تاریخ و ایل بهمئی

که توسط شجاع ترین مردبهمئی بنام کای صفرمحمدموسایی فرزندخداداد آزادشد

 

خان طلا صحرا علاء با شاه کنه جنگ

همتون کمک کنین هفت لنگ و چهار لنگ

از طبیبی تا بویر احمد دشمن زیاری

شیر شکار کرد به اعلاء بیایین دیاری

خان طلا خدا کرم مرد خوشرنگ

دیدمش صحرا اعلاء ریخته به سرهنگ

یکی سُون و اعلاء یکی و دالون

فرج الله کُر خان طلا زِد زیر بالون

خدا کرم خان فرزند سرهنگ خان ، فرزند محمد حسین خان بهمئی متولد 1273 شمسی کشته شده در 20/9/1316 پس از جنگ با حاکمان و نظامیان شاه در جنگ اعلاء . خدا کرم خان چون جوانی دلیر و شجاع بود و در بین افراد ایل  بهمئی بسیار محبوب و دوست داشتنی بود به خان طلا شهرت یافت و همه او را به خان طلا می شناختند . و او را همانند طلا پاک ، نجیب و با ارزش می دانستند و در جنگ اعلاء با ارتش رضا شاه این را برای همه به اثبات رساند . خان 6 فرزند : 4 پسر و 2 دختر داشت که هنگام جنگ دو فرزند او به نام فرج الله خان فرزند بزرگ و جعفر قلی خان با او همکاری کردند و رشادت فرج الله خان در جنگ با ارتش رضا شاه زبانزد همه افراد ایل بهمئی می باشد . سرهنگ خان در قید حیات بود که سرهنگی و سرپرستی ایل را به فرزند دلیر خود خدا کرم خان داد . سرهنگ خان هم در هنگام جنگ اعلاء توسط نیروهای شاه در زندان اهواز زندانی شد که پس از کشته شدن خدا کرم خان او نیز به طور ناشناخته در زندان از بین یا شاید کشته شد .

علت مخالفت خان را می توان از بیت شعری که روی سنگ قبرش نوشته شده بود فهمید .

پهلوی بی دینهه واش ایکُنم جنگ لشکری نابود کردُم ز افسر و سرهنگ

رضا شاه بی دین است با او جنگ می کنم لشکری از افسر و سرهنگ های او را نابود کردم ( در جنگ اعلاء )

در تاریخ مردان مبارز زیادی بودند که بر علیه حکومتهای شاهنشاهی و پهلوی به مخالفت و مبارزه پرداختند و برای وطن خود از جان خود ، خانواده و همه چیز گذشتند .

و مورخان و تاریخ نویسان شرح مبارزه و زندگی آنها رابه قلم گشاندند ولی متاسفانه برخی از این مردان بزرگ ازجمله خداکرم خان کمتر مورد توجه مورخان وتاریخ نویسان قرار گرفته اند. مخالفت خداکرم خان بهمئی با رضا شاه پهلوی گرچه از رویدادهای تاریخی ای می باشد که در مقطع زمانی و مکانی محدودی رخ داد ولی از ویژگی های بی نظیر و فراموش نشدنی برخوردار است . از جمله :

1. این حادثه در زمان اوج قدرت رضا شاه که توانسته بود تمام مخالفان خود در اقصی نقاط قلمرو خود سرکوب کند اتفاق افتاد .

2. جنگ خان با رضا شاه باعث شد که ضعف حکومت و ارتش رضا شاه را برای همگان از جمله عشایر به اثبات برساند .

3. تلفات سنگین ارتش و نظامیان شاه در جنگ با خدا کرم خان با توجه به محدودیت زمانی و مکانی و ضربه وارد کردن به حکومت شاه .

4. تا اندازه ای ظلم و ستم شاه و حاکمان او برای مردم آشار گردید .

علت مخالفت رضا شاه و حاکمان او و همچنین دستور جنگ و دستگیر نمودن خداکرم خان توسط شاه را می توان در دو مورد خلاصه نمود :

1. علت اصلی مخالفت خان با حکومت پهلوی این بود که حاکمان و نیروهای رضا شاه به طور فجیعی مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دادند به اُنس مردم تجاوز فراوان می شد.که چندین بار خان این مورد را به حکومت تذکر داده بود.

2. مخالفت با نیروهای انگلیسی که نفت ایران را به غارت می بردند و اسیر کردن مهندسین انگلیسی با تجهیزات و دوربین های آنها ، سر چاه های نفت ، نفت سفید هفتگل .

همین امر باعث شد که شاه دستور دستگیری خان را صادر کند و از سرهنگ محمد علی قادر پناه حاکم بهبهان خواست تا خان را دستگیر کند و نزد شاه بفرستد . نقطه شروع مبارزه و جنگ رضا شاه با خدا کرم بود .

وقتی خان نیروهای انگلیسی را در نفت سفید اسیر کرد و پس از خلع کردن و گرفتن تجهیزات مهندسی آنها را رها کرد خبر این حادثه به گوش مسئولین دولت انگلیس از جمله رئیس جمهور وقت انگلیس رسید . ایشان این حادثه را به رضا شاه اعلام کردند و به ایشان دستور دادند شاهی که نتواند با فردی که در گوشه ای از قلمرو حکومت او با افراد دولتی چنین برخوردی داشته ، برخورد کند و او را از بین ببرند از بی لیاقتی چنین شاهی سرچشمه می گیرد و از شاه خواستند تا با فرد خاطی برخورد کند و او را تنبیه کند تا کس دیگری در جای دیگر چنین عملی را در سر نپروراند . این مهمترین عامل مبارزه شاه با خان بود چون اقدام خان در محل نفت سفید شخصیت و قدرت شاه را به زیر سوال برده بود .

عامل فوق باعث شد که سرهنگ قادر پناه در سال 1314 در ثلاث دهدشت خداکرم خان و مهدی خان دشمن زیاری را دستگیر و روانه ی زندان ساخلو بهبهان کند.بعد از مدتی که این دو خان با وضع رقت انگیزی در زندان بهبهان بودند خداکرم خان به افراد ایل خود پیغامی فرستاد تا ایشان را به گونه ای از زندان نجات دهند تعدادی از افراد شجاع بهمئی مخصوصا ًفردی بنام کای صفر نقیبی زیر زندان حفر کردند وکای صفرمحمدموسایی توانست خان را فراری و همراه خود به اعلاء بیاورد . با انتشار خبر فرار خان از زندان به مرکز بلافاصله حکم عزل قادر پناه صادر و سرهنگ ثقفی بعنوان حاکم نظامیان شاه در بهبهان منصوب شد . سرهنگ ثقفی با لشکری برای دستگیری خان روانه ی منطقه ی اعلاء شد و از سروان مختاری خواست در منطقه لنده ، شون بچه و تلخ رود با او همکاری کند . خان و تفنگچیان او قلعه اعلاء را ترک و روانه کوه های بال از جمله منگار ،منگشت،سیروک و سرقوچ شدند و در ارتفاعات بالا مستقر شدند. سرهنگ ثقفی در باغ بزرگ خان که در این باغ انواع درختان وجود داشت مسقر شده صحراعلا در 10 کیلومتری صیدون و 35 کیلومتری باغملک واقع شده است که قبلا ًاین منطقه از نظر تقسیمات جغرافیایی و کشوری زیر نظر دهدشت کهگیلویه وبویر احمد اداره می شد.در وسط این صحرا تپه ای بود و خان بزرگ بهمئی محمدحسین خان پدربزرگ خداکرم خان قلعه های بزرگی روی تپ بنا کرده بود که در زمان خدا کرم خان او و پدرش سرهنگ خان و برادران خداکرم خان ، یوسف خان و سردار خان با دیگر خوانین از جمله کاظم خان و خدا رحم خان در این قلعه قلعه زندگی می کردند. لشکر سرهنگ ثقفی در اطراف قلعه مستقر و چادر زندند باغی که سرهنگ ثقفی در آنجا چادر زده بود در قسمت شرقی قلعه قرار داشت . و توپ خانه ارتش در ضلع غربی و جنوب غربی قلعه مستقر شده بود . در هنگام جابجایی افراد و مردم اعلاء و تخلیه آن نظامیان شاه نهایت ظلم و ستم را در حق آنها کردند و مردم عادی را مورد آزار و اذیت قرار دادند از جمله کسانیکه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند زن خان با دو فرزند ایشان بنام یدالله خان که 5 ساله و فتح الله خان که 3 ماه بود ( اکنون در قید حیاتند ) و زن خان از قسمت پا در دو نقطه تیر خورد وهمچنین یدالله خان نیز زخمی شد.ولی عوامل فوق نه تنها باعث نشد که خان تسلیم شود بلکه نفرت او نسبت به شاه و حاکمان او را چند برابر کرد .

جنگ زمانی به اوج رسید که کاظم خان با مردم شون بچه و تلخ رود با نقشه ای که خان از قبل تعیین کرده بود سروان مختاری و نیروهای او را در تلخ رود کشتند و چریک های محلی را خلع سلاح کردند . این اتفاق سحرگاه رخ داد و پس از عملیات کاظم خان و نیروهای او پس از چندین ساعت پیاده روی عصر همان روز در کول سام در 2 کیلومتری اعلاء مستقر شدند و در آنجا با خان هماهنگی و نقشه یک عملیات خیلی زیرکانه کشیده شد . و تمام مواردی که بایستی در عملیات طراحی شوند انجام گرفت و پس از طراحی به همه ی نیروی محلی بهمئی ارائی شد . کاظم خان عموی زاده خان طلا چون قبلاً با سرهنگ ثقفی ارتباط داشت و زمانی جز رقیبان خان طلا بود شب به اردوگاه سرهنگ رفت و نگهبانان سرهنگ از کشته شدن مختاری با خبر نبودند و از رابطه ی دوستی کاظم خان با سرهنگ آشنایی داشتند همین عامل باعث شد که از ورود او به چادر سرهنگ جلوگیری نکنند . نشست خان با سرهنگ تا ساعت 3 نیمه شب طول کشید و وقتی که سرهنگ به کیسه ی خواب خود رفت توسط ابراهیم که همراه خان بود با قمه و چاقو کشته شد پس از کشته شدن سرهنگ ثقفی کاظم خان با دادن علامت به نیروهای خدا کرم خان که منتظر بودند دستور عملیات صادر شده شبانه نیروهای محلی بهمئی به ارتش شاه حمله کردند به دلیل نداشتن امکانات جنگی در آن شب بیش از 180 نفر از محلیان کشته شدند این زد و خورد بیش از سه شبانه روز به طول انجامید نیروهای شاه به علت نداشتن فرمانده و آشنا نبودن با محل و منطقه اعلاء و صعب العبور و طولانی بودن منطقه با مرکز شکست سنگینی را تحمل کردند . که در این مبارزه بیش از 3800 نفر نظامیان شاه کشته شدند و بقیه نیروها از طریق صیدون فرار کردند و توپخانه ی ارتش هم توسط فردی به نام گل محمد بهمئی که فرد دلیر و شجاع بود سرگون و مسئول توپخانه سروان قهرمانی توسط گل محمد اسیر شده نیروهای محلی بهمئی مشغول جمع آوری و خاک سپاری افراد کشته شده و همچنین جمع آوری غنیمات بودند که نیروهای شاه کامل منطقه را تخلیه و فرار کردند . از طرف شاه علی زره پوش به عنوان حاکم نیروهای بهبهان منصوب شد و از او خواست تا با همکاری نیروهای کمکی اهواز ، بهبهان ، باغملک ، رامهرمز و دیگر نقاط به اعلاء برود و خداکرم خان را دستگیر کند زره پوش همراه با نیروهای جدید و چند فروند هواپیما به منطقه اعزام شد و از طریق صیدون وارد منطقه عملیاتی شد .

با به پرواز در آمدن بالگردها و آتش نیروهای نظامی کار به جایی نبرد ، آنها تصمیم گرفتند افراد عادی را مورد آزار و اذیت قرار دهند تا از این طریق خان را تسلیم کنند ولی این امر مثمرثمر واقع نشد تنها چاره ی کار را در این دیدند که با خان به سر سازش بیایند پس امان نامه ای را بر روی جلد قری نوشته و برای خان فرستادند خان هم پس از گرفتن امان نامه برای ایل خود و اعتماد به قرآن خود را به نیروهای شاه تسلیم کرد . پس از تسلیم خان زره پوش دستور داد که خان باید به نزد فرمانده لشکر خوزستان برود و طبق نقشه ای که قبلا طراحی کرده بودند خان و یکی از افراد او را از پشت سر مورد گلوله قرار دادند و خان در محلی بنام چل پله کان بین رود زرد و رامهرمز کشتند . همزمان با او فرج الله خان همراه خان طلا که 19 ساله بود و دلاوری های او همه نظامیان را حیرت زده کرده بود همراه با 13 نفر در منطقه ممبیی کوه سیاه دامنه ی کوه سفید اعلام کردند . یوسف خان برادر خان و کاظم خان و سردار خان برادر خان را همراه با 26 نفر در اعلاء اعدام کردند . و 365 نفر از بزرگان بهمئی و سران شناخته شده در جنگ را روانه ی زندان اهواز کردند که 330 نفر آنها را در زندان کشتند تنها فردی که خود را تسلیم نکرد گل محمد موسایی بود بعدا ًبرای سر او جایزه گذاشتند و پس از زخمی شدن در جنگ طیبی بعد از سه سال توسط پسر خاله اش محمد صالح ریش سفید طیبی با نیرنگ کشته شد و سر او پس از فرستادن به بهبهان به اهواز فرستاده شد . میزان تلفات انسانی در این جنگ را بیش از 5800 نفر از دو طرف که بیشتر آنها نیروهای نظامی بودند اعلام کردند میزان تلفات نیروهای محلی فقط 180 نفر که همان شب اول حمله به باغ و لشکر سرهنگ ثقفی بوده اعلام شده بیشتر نیروهای خداکرم خان پس از پایان جنگ و گرفتن امان نامه اعدام شدند . قبر سرهنگ ثقفی حاکم نظامیان بهبهان و فرمانده نیروهای نظامی در اعلاء همراه با سروان مختاری در همان باغ محل کشته شدن سرهنگ می باشد . کمی جلوتر قبر خداکرم خان ، فرج الله خان و کاظم خان و یوسف خان می باشند .

دلاوری و شجاعت این مرد بزرگوار باعث شد که من به منطقه و قلعه اعلا سفر کنم و منطقه و محل رویداد مهم تاریخی ایران و ایل بهمئی را از نزدیک مشاهده کنم قلعه اعلاء که تقریبا ًرو به تخریب می باشد . آثار باغ خداکرم خان که در جنگ محل استقرار سرهنگ ثقفی و نیروهای او بود محل استقرار توپخانه ارتش سرهنگ ، قبر سرهنگ ثقفی و سروان مختاری آرامگاه خان طلا همراه با فرزند و دیگر بستگانش .

و از جمله مهمتر از همه ملاقات با فرزند بزرگوار ایشان فتح الله خان که در موقع جنگ 3 ماهه بودند .

و چند ساعتی در منزل ایشان به پای صحبتهای دلنشین ایشان نشستم و همین جا از ایشان جهت همکاری و پذیرایی و انتقال معلومات خود تشکر می کنم و موفقیت ایشان را از خداوند متعال خواستارم و به امید اینکه ایشان هم ادامه دهنده ی راه پدر بزرگوار شان باشد همانطوری که خان طلا اجازه عبور نیروها را جهت حمله به رئیس علی تنگستانی در بوشهر از مسیر صیدون اعلاء به یاسوج را ندادند و شعار ایشان این بود ما از تبار آریو برزنیم خاک ایران گوشت ما و آب آن خون ماست اجازه هیچ گونه تجاوزی را به سرزمین همیشه زنده و اجدادیمان را نخواهیم داد .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
ORDER NOW! Get a giant discount! Enter Here
چهارشنبه 3 بهمن 1397 07:13 ق.ظ
It's genuinely very difficult in this full of activity life to
listen news on Television, therefore I simply use world wide web for that purpose, and
obtain the hottest news.
top offers for fludrocortisone – more information
سه شنبه 2 بهمن 1397 05:12 ب.ظ
Simply wish to say your article is as surprising.
The clearness to your submit is just cool and i could suppose you're an expert in this subject.
Well along with your permission allow me to
clutch your feed to stay updated with impending post. Thanks 1,000,000 and please continue the gratifying
work.
can i buy at gnc
دوشنبه 1 بهمن 1397 06:57 ب.ظ
You are so awesome! I don't think I have read a single thing like this
before. So nice to discover another person with some genuine thoughts on this subject matter.
Seriously.. thank you for starting this up. This website is something
that is required on the internet, someone with some originality!
can i buy at gnc
دوشنبه 1 بهمن 1397 06:57 ب.ظ
You are so awesome! I don't think I have read a single thing like this
before. So nice to discover another person with some genuine thoughts on this subject matter.
Seriously.. thank you for starting this up. This website is something
that is required on the internet, someone with some originality!
Beth
سه شنبه 27 آذر 1397 05:47 ب.ظ
This paragraph will help the internet people for building up new website or even a blog from start to end.
purchase cheap estreva usa
سه شنبه 27 آذر 1397 03:38 ب.ظ
Hello, i feel that i noticed you visited my web site thus i got
here to return the choose?.I'm trying to find issues
to improve my site!I assume its ok to use some of your concepts!!
purchase cheapest isoxsuprine shop australia
سه شنبه 27 آذر 1397 12:23 ق.ظ
I just couldn't leave your web site before suggesting that I really enjoyed the usual information a person provide for
your guests? Is going to be again continuously to check out new posts
buy spirotone shopping australia
دوشنبه 26 آذر 1397 11:41 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on ایل. Regards
get diprosone cheaper
دوشنبه 26 آذر 1397 05:18 ب.ظ
Wow, this article is good, my younger sister is analyzing these kinds of things, so I am going to inform her.
purchase cheap condyline visa uk
یکشنبه 25 آذر 1397 07:35 ب.ظ
Hello to every one, the contents existing at this website
are genuinely amazing for people knowledge, well, keep up the good work fellows.
buy generic lumigan mastercard australia
چهارشنبه 21 آذر 1397 03:23 ق.ظ
Wow! In the end I got a website from where I be able to
in fact take valuable facts concerning my study and
knowledge.
cast banks
یکشنبه 18 آذر 1397 08:01 ب.ظ
I just couldn't leave your website prior to suggesting that I really loved the usual info an individual provide on your visitors?
Is gonna be again incessantly to check out new posts
cast banks
یکشنبه 18 آذر 1397 08:01 ب.ظ
I just couldn't leave your website prior to suggesting that I really loved the usual info an individual provide on your visitors?
Is gonna be again incessantly to check out new posts
viagra online kaufen 24 stunden
یکشنبه 10 تیر 1397 02:58 ق.ظ
Valuable informatiⲟn. Lucky me I found your web site
accidentally, ɑnd I am stunned ԝhy tһis coincidence ԁidn't һappened іn advance!
I bookmarked іt.
viagra online kaufen 24 stunden
یکشنبه 10 تیر 1397 02:52 ق.ظ
Valuable informatiⲟn. Lucky me I found your web site
accidentally, ɑnd I am stunned ԝhy tһis coincidence ԁidn't һappened іn advance!
I bookmarked іt.
wallie
شنبه 9 تیر 1397 09:37 ق.ظ
This piece of writing іs in faⅽt a fastidious one іt assists nnew
net usеrs, who ɑre wishing inn favor ⲟf blogging.
pharmacy app
جمعه 28 اردیبهشت 1397 09:57 ق.ظ
I've been surfing online more than three hours today, yet I never foud any interesting article like yours.
It's pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners aand bloggers made
good content as you did, the net will be much mor ussful than ever before.
eyelashes
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 07:34 ب.ظ
Very nice article. I absolutely love this site. Keep writing!
Manar
یکشنبه 26 فروردین 1397 05:17 ق.ظ
I got this website from my friend who informed me concerning
this web site and now this time I am visiting this site and reading very informative articles or reviews at this place.
viagra super active does it work
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:25 ب.ظ
Hi thеre! I know tһis іѕ kinda off topic Ьut I
waѕ wondering if you knew where I ϲould find а captcha plugin foг mү comment fօrm?
I'm using thе same blog platform ɑs ʏours and I'm hаving difficulty finding one?
Ꭲhanks a ⅼot!
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 01:04 ب.ظ

Cheers! I like it!
cialis ahumada cialis for sale cialis mit grapefruitsaft cialis generika estudios de cialis genricos cialis 05 cialis flussig compare prices cialis uk cialis 20 mg venta cialis en espaa
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 06:30 ق.ظ
Thiѕ post іs truly а nice ߋne it helps new thе web useгs, who arе wishing іn favkr οf blogging.
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 01:03 ب.ظ

Thanks a lot. Great information.
fast cialis online cialis 5mg billiger tesco price cialis cialis per paypa cialis online napol rezeptfrei cialis apotheke order cialis from india cialis coupon side effects for cialis tadalafil 20 mg
Penney
جمعه 17 آذر 1396 06:39 ق.ظ
Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually know what you are
talking approximately! Bookmarked. Please
additionally consult with my site =). We could
have a hyperlink exchange contract between us
How do you get a growth spurt?
شنبه 18 شهریور 1396 07:51 ب.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of
this blog. It's simple, yet effective. A lot of times
it's tough to get that "perfect balance" between usability
and visual appeal. I must say that you've done a great job with
this. In addition, the blog loads very quick for me on Safari.
Excellent Blog!
Lon
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:25 ب.ظ
Valuable info. Lucky me I found your site by chance, and I am
stunned why this twist of fate didn't happened in advance!
I bookmarked it.
فرزاد ابرنجن
پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 05:41 ب.ظ
خیلی عالی بود اما هر چه از بزرگان ایلمون هم بگیم باز هم .........
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo