ایل بهمئی ایل غیورمردان لر

نویسنده :mohammad moradi
تاریخ:شنبه 29 مرداد 1390-11:08 ق.ظ

خدا کرم خان بهمئی معروف به خان طلا

بزرگ مرد تاریخ و ایل بهمئی

که توسط شجاع ترین مردبهمئی بنام کای صفرمحمدموسایی فرزندخداداد آزادشد

 

خان طلا صحرا علاء با شاه کنه جنگ

همتون کمک کنین هفت لنگ و چهار لنگ

از طبیبی تا بویر احمد دشمن زیاری

شیر شکار کرد به اعلاء بیایین دیاری

خان طلا خدا کرم مرد خوشرنگ

دیدمش صحرا اعلاء ریخته به سرهنگ

یکی سُون و اعلاء یکی و دالون

فرج الله کُر خان طلا زِد زیر بالون

خدا کرم خان بهمئی معروف به خان طلا

بزرگ مرد تاریخ و ایل بهمئی

که توسط شجاع ترین مردبهمئی بنام کای صفرمحمدموسایی فرزندخداداد آزادشد

 

خان طلا صحرا علاء با شاه کنه جنگ

همتون کمک کنین هفت لنگ و چهار لنگ

از طبیبی تا بویر احمد دشمن زیاری

شیر شکار کرد به اعلاء بیایین دیاری

خان طلا خدا کرم مرد خوشرنگ

دیدمش صحرا اعلاء ریخته به سرهنگ

یکی سُون و اعلاء یکی و دالون

فرج الله کُر خان طلا زِد زیر بالون

خدا کرم خان فرزند سرهنگ خان ، فرزند محمد حسین خان بهمئی متولد 1273 شمسی کشته شده در 20/9/1316 پس از جنگ با حاکمان و نظامیان شاه در جنگ اعلاء . خدا کرم خان چون جوانی دلیر و شجاع بود و در بین افراد ایل  بهمئی بسیار محبوب و دوست داشتنی بود به خان طلا شهرت یافت و همه او را به خان طلا می شناختند . و او را همانند طلا پاک ، نجیب و با ارزش می دانستند و در جنگ اعلاء با ارتش رضا شاه این را برای همه به اثبات رساند . خان 6 فرزند : 4 پسر و 2 دختر داشت که هنگام جنگ دو فرزند او به نام فرج الله خان فرزند بزرگ و جعفر قلی خان با او همکاری کردند و رشادت فرج الله خان در جنگ با ارتش رضا شاه زبانزد همه افراد ایل بهمئی می باشد . سرهنگ خان در قید حیات بود که سرهنگی و سرپرستی ایل را به فرزند دلیر خود خدا کرم خان داد . سرهنگ خان هم در هنگام جنگ اعلاء توسط نیروهای شاه در زندان اهواز زندانی شد که پس از کشته شدن خدا کرم خان او نیز به طور ناشناخته در زندان از بین یا شاید کشته شد .

علت مخالفت خان را می توان از بیت شعری که روی سنگ قبرش نوشته شده بود فهمید .

پهلوی بی دینهه واش ایکُنم جنگ لشکری نابود کردُم ز افسر و سرهنگ

رضا شاه بی دین است با او جنگ می کنم لشکری از افسر و سرهنگ های او را نابود کردم ( در جنگ اعلاء )

در تاریخ مردان مبارز زیادی بودند که بر علیه حکومتهای شاهنشاهی و پهلوی به مخالفت و مبارزه پرداختند و برای وطن خود از جان خود ، خانواده و همه چیز گذشتند .

و مورخان و تاریخ نویسان شرح مبارزه و زندگی آنها رابه قلم گشاندند ولی متاسفانه برخی از این مردان بزرگ ازجمله خداکرم خان کمتر مورد توجه مورخان وتاریخ نویسان قرار گرفته اند. مخالفت خداکرم خان بهمئی با رضا شاه پهلوی گرچه از رویدادهای تاریخی ای می باشد که در مقطع زمانی و مکانی محدودی رخ داد ولی از ویژگی های بی نظیر و فراموش نشدنی برخوردار است . از جمله :

1. این حادثه در زمان اوج قدرت رضا شاه که توانسته بود تمام مخالفان خود در اقصی نقاط قلمرو خود سرکوب کند اتفاق افتاد .

2. جنگ خان با رضا شاه باعث شد که ضعف حکومت و ارتش رضا شاه را برای همگان از جمله عشایر به اثبات برساند .

3. تلفات سنگین ارتش و نظامیان شاه در جنگ با خدا کرم خان با توجه به محدودیت زمانی و مکانی و ضربه وارد کردن به حکومت شاه .

4. تا اندازه ای ظلم و ستم شاه و حاکمان او برای مردم آشار گردید .

علت مخالفت رضا شاه و حاکمان او و همچنین دستور جنگ و دستگیر نمودن خداکرم خان توسط شاه را می توان در دو مورد خلاصه نمود :

1. علت اصلی مخالفت خان با حکومت پهلوی این بود که حاکمان و نیروهای رضا شاه به طور فجیعی مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دادند به اُنس مردم تجاوز فراوان می شد.که چندین بار خان این مورد را به حکومت تذکر داده بود.

2. مخالفت با نیروهای انگلیسی که نفت ایران را به غارت می بردند و اسیر کردن مهندسین انگلیسی با تجهیزات و دوربین های آنها ، سر چاه های نفت ، نفت سفید هفتگل .

همین امر باعث شد که شاه دستور دستگیری خان را صادر کند و از سرهنگ محمد علی قادر پناه حاکم بهبهان خواست تا خان را دستگیر کند و نزد شاه بفرستد . نقطه شروع مبارزه و جنگ رضا شاه با خدا کرم بود .

وقتی خان نیروهای انگلیسی را در نفت سفید اسیر کرد و پس از خلع کردن و گرفتن تجهیزات مهندسی آنها را رها کرد خبر این حادثه به گوش مسئولین دولت انگلیس از جمله رئیس جمهور وقت انگلیس رسید . ایشان این حادثه را به رضا شاه اعلام کردند و به ایشان دستور دادند شاهی که نتواند با فردی که در گوشه ای از قلمرو حکومت او با افراد دولتی چنین برخوردی داشته ، برخورد کند و او را از بین ببرند از بی لیاقتی چنین شاهی سرچشمه می گیرد و از شاه خواستند تا با فرد خاطی برخورد کند و او را تنبیه کند تا کس دیگری در جای دیگر چنین عملی را در سر نپروراند . این مهمترین عامل مبارزه شاه با خان بود چون اقدام خان در محل نفت سفید شخصیت و قدرت شاه را به زیر سوال برده بود .

عامل فوق باعث شد که سرهنگ قادر پناه در سال 1314 در ثلاث دهدشت خداکرم خان و مهدی خان دشمن زیاری را دستگیر و روانه ی زندان ساخلو بهبهان کند.بعد از مدتی که این دو خان با وضع رقت انگیزی در زندان بهبهان بودند خداکرم خان به افراد ایل خود پیغامی فرستاد تا ایشان را به گونه ای از زندان نجات دهند تعدادی از افراد شجاع بهمئی مخصوصا ًفردی بنام کای صفر نقیبی زیر زندان حفر کردند وکای صفرمحمدموسایی توانست خان را فراری و همراه خود به اعلاء بیاورد . با انتشار خبر فرار خان از زندان به مرکز بلافاصله حکم عزل قادر پناه صادر و سرهنگ ثقفی بعنوان حاکم نظامیان شاه در بهبهان منصوب شد . سرهنگ ثقفی با لشکری برای دستگیری خان روانه ی منطقه ی اعلاء شد و از سروان مختاری خواست در منطقه لنده ، شون بچه و تلخ رود با او همکاری کند . خان و تفنگچیان او قلعه اعلاء را ترک و روانه کوه های بال از جمله منگار ،منگشت،سیروک و سرقوچ شدند و در ارتفاعات بالا مستقر شدند. سرهنگ ثقفی در باغ بزرگ خان که در این باغ انواع درختان وجود داشت مسقر شده صحراعلا در 10 کیلومتری صیدون و 35 کیلومتری باغملک واقع شده است که قبلا ًاین منطقه از نظر تقسیمات جغرافیایی و کشوری زیر نظر دهدشت کهگیلویه وبویر احمد اداره می شد.در وسط این صحرا تپه ای بود و خان بزرگ بهمئی محمدحسین خان پدربزرگ خداکرم خان قلعه های بزرگی روی تپ بنا کرده بود که در زمان خدا کرم خان او و پدرش سرهنگ خان و برادران خداکرم خان ، یوسف خان و سردار خان با دیگر خوانین از جمله کاظم خان و خدا رحم خان در این قلعه قلعه زندگی می کردند. لشکر سرهنگ ثقفی در اطراف قلعه مستقر و چادر زندند باغی که سرهنگ ثقفی در آنجا چادر زده بود در قسمت شرقی قلعه قرار داشت . و توپ خانه ارتش در ضلع غربی و جنوب غربی قلعه مستقر شده بود . در هنگام جابجایی افراد و مردم اعلاء و تخلیه آن نظامیان شاه نهایت ظلم و ستم را در حق آنها کردند و مردم عادی را مورد آزار و اذیت قرار دادند از جمله کسانیکه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند زن خان با دو فرزند ایشان بنام یدالله خان که 5 ساله و فتح الله خان که 3 ماه بود ( اکنون در قید حیاتند ) و زن خان از قسمت پا در دو نقطه تیر خورد وهمچنین یدالله خان نیز زخمی شد.ولی عوامل فوق نه تنها باعث نشد که خان تسلیم شود بلکه نفرت او نسبت به شاه و حاکمان او را چند برابر کرد .

جنگ زمانی به اوج رسید که کاظم خان با مردم شون بچه و تلخ رود با نقشه ای که خان از قبل تعیین کرده بود سروان مختاری و نیروهای او را در تلخ رود کشتند و چریک های محلی را خلع سلاح کردند . این اتفاق سحرگاه رخ داد و پس از عملیات کاظم خان و نیروهای او پس از چندین ساعت پیاده روی عصر همان روز در کول سام در 2 کیلومتری اعلاء مستقر شدند و در آنجا با خان هماهنگی و نقشه یک عملیات خیلی زیرکانه کشیده شد . و تمام مواردی که بایستی در عملیات طراحی شوند انجام گرفت و پس از طراحی به همه ی نیروی محلی بهمئی ارائی شد . کاظم خان عموی زاده خان طلا چون قبلاً با سرهنگ ثقفی ارتباط داشت و زمانی جز رقیبان خان طلا بود شب به اردوگاه سرهنگ رفت و نگهبانان سرهنگ از کشته شدن مختاری با خبر نبودند و از رابطه ی دوستی کاظم خان با سرهنگ آشنایی داشتند همین عامل باعث شد که از ورود او به چادر سرهنگ جلوگیری نکنند . نشست خان با سرهنگ تا ساعت 3 نیمه شب طول کشید و وقتی که سرهنگ به کیسه ی خواب خود رفت توسط ابراهیم که همراه خان بود با قمه و چاقو کشته شد پس از کشته شدن سرهنگ ثقفی کاظم خان با دادن علامت به نیروهای خدا کرم خان که منتظر بودند دستور عملیات صادر شده شبانه نیروهای محلی بهمئی به ارتش شاه حمله کردند به دلیل نداشتن امکانات جنگی در آن شب بیش از 180 نفر از محلیان کشته شدند این زد و خورد بیش از سه شبانه روز به طول انجامید نیروهای شاه به علت نداشتن فرمانده و آشنا نبودن با محل و منطقه اعلاء و صعب العبور و طولانی بودن منطقه با مرکز شکست سنگینی را تحمل کردند . که در این مبارزه بیش از 3800 نفر نظامیان شاه کشته شدند و بقیه نیروها از طریق صیدون فرار کردند و توپخانه ی ارتش هم توسط فردی به نام گل محمد بهمئی که فرد دلیر و شجاع بود سرگون و مسئول توپخانه سروان قهرمانی توسط گل محمد اسیر شده نیروهای محلی بهمئی مشغول جمع آوری و خاک سپاری افراد کشته شده و همچنین جمع آوری غنیمات بودند که نیروهای شاه کامل منطقه را تخلیه و فرار کردند . از طرف شاه علی زره پوش به عنوان حاکم نیروهای بهبهان منصوب شد و از او خواست تا با همکاری نیروهای کمکی اهواز ، بهبهان ، باغملک ، رامهرمز و دیگر نقاط به اعلاء برود و خداکرم خان را دستگیر کند زره پوش همراه با نیروهای جدید و چند فروند هواپیما به منطقه اعزام شد و از طریق صیدون وارد منطقه عملیاتی شد .

با به پرواز در آمدن بالگردها و آتش نیروهای نظامی کار به جایی نبرد ، آنها تصمیم گرفتند افراد عادی را مورد آزار و اذیت قرار دهند تا از این طریق خان را تسلیم کنند ولی این امر مثمرثمر واقع نشد تنها چاره ی کار را در این دیدند که با خان به سر سازش بیایند پس امان نامه ای را بر روی جلد قری نوشته و برای خان فرستادند خان هم پس از گرفتن امان نامه برای ایل خود و اعتماد به قرآن خود را به نیروهای شاه تسلیم کرد . پس از تسلیم خان زره پوش دستور داد که خان باید به نزد فرمانده لشکر خوزستان برود و طبق نقشه ای که قبلا طراحی کرده بودند خان و یکی از افراد او را از پشت سر مورد گلوله قرار دادند و خان در محلی بنام چل پله کان بین رود زرد و رامهرمز کشتند . همزمان با او فرج الله خان همراه خان طلا که 19 ساله بود و دلاوری های او همه نظامیان را حیرت زده کرده بود همراه با 13 نفر در منطقه ممبیی کوه سیاه دامنه ی کوه سفید اعلام کردند . یوسف خان برادر خان و کاظم خان و سردار خان برادر خان را همراه با 26 نفر در اعلاء اعدام کردند . و 365 نفر از بزرگان بهمئی و سران شناخته شده در جنگ را روانه ی زندان اهواز کردند که 330 نفر آنها را در زندان کشتند تنها فردی که خود را تسلیم نکرد گل محمد موسایی بود بعدا ًبرای سر او جایزه گذاشتند و پس از زخمی شدن در جنگ طیبی بعد از سه سال توسط پسر خاله اش محمد صالح ریش سفید طیبی با نیرنگ کشته شد و سر او پس از فرستادن به بهبهان به اهواز فرستاده شد . میزان تلفات انسانی در این جنگ را بیش از 5800 نفر از دو طرف که بیشتر آنها نیروهای نظامی بودند اعلام کردند میزان تلفات نیروهای محلی فقط 180 نفر که همان شب اول حمله به باغ و لشکر سرهنگ ثقفی بوده اعلام شده بیشتر نیروهای خداکرم خان پس از پایان جنگ و گرفتن امان نامه اعدام شدند . قبر سرهنگ ثقفی حاکم نظامیان بهبهان و فرمانده نیروهای نظامی در اعلاء همراه با سروان مختاری در همان باغ محل کشته شدن سرهنگ می باشد . کمی جلوتر قبر خداکرم خان ، فرج الله خان و کاظم خان و یوسف خان می باشند .

دلاوری و شجاعت این مرد بزرگوار باعث شد که من به منطقه و قلعه اعلا سفر کنم و منطقه و محل رویداد مهم تاریخی ایران و ایل بهمئی را از نزدیک مشاهده کنم قلعه اعلاء که تقریبا ًرو به تخریب می باشد . آثار باغ خداکرم خان که در جنگ محل استقرار سرهنگ ثقفی و نیروهای او بود محل استقرار توپخانه ارتش سرهنگ ، قبر سرهنگ ثقفی و سروان مختاری آرامگاه خان طلا همراه با فرزند و دیگر بستگانش .

و از جمله مهمتر از همه ملاقات با فرزند بزرگوار ایشان فتح الله خان که در موقع جنگ 3 ماهه بودند .

و چند ساعتی در منزل ایشان به پای صحبتهای دلنشین ایشان نشستم و همین جا از ایشان جهت همکاری و پذیرایی و انتقال معلومات خود تشکر می کنم و موفقیت ایشان را از خداوند متعال خواستارم و به امید اینکه ایشان هم ادامه دهنده ی راه پدر بزرگوار شان باشد همانطوری که خان طلا اجازه عبور نیروها را جهت حمله به رئیس علی تنگستانی در بوشهر از مسیر صیدون اعلاء به یاسوج را ندادند و شعار ایشان این بود ما از تبار آریو برزنیم خاک ایران گوشت ما و آب آن خون ماست اجازه هیچ گونه تجاوزی را به سرزمین همیشه زنده و اجدادیمان را نخواهیم داد .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Camera an ninh
چهارشنبه 30 بهمن 1398 12:33 ق.ظ
Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site,
how could i subscribe for a blog web site?
The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright transparent concept
3g porn
پنجشنبه 3 بهمن 1398 08:06 ب.ظ
Remarkable issues here. I am very glad to look your post.
Thanks a lot and I am having a look ahead to touch you. Will you
please drop me a mail?
fucked a drunk wife with her husband nun sucks dick
پنجشنبه 26 دی 1398 03:34 ب.ظ
Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is valuable and everything.

However think about if you added some great pictures or video
clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and videos, this
site could certainly be one of the greatest in its niche.
Superb blog!
casodex active ingredient casodex replacement
چهارشنبه 25 دی 1398 09:02 ب.ظ
This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost
moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job.
I really enjoyed what you had to say, and more than that,
how you presented it. Too cool!
bicalutamide offers casodex in stores
چهارشنبه 25 دی 1398 02:38 ب.ظ
I blog frequently and I really thank you for your content.
Your article has really peaked my interest. I
will take a note of your blog and keep checking for new details about once a week.
I opted in for your Feed as well.
buy brand name claravis online who makes claravis in canada
چهارشنبه 25 دی 1398 01:02 ب.ظ
Excellent web site. Plenty of helpful info here. I'm sending it to
some pals ans additionally sharing in delicious. And naturally,
thank you to your sweat!
Reynaldo
دوشنبه 23 دی 1398 07:53 ب.ظ
Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told was a enjoyment account it.
Look advanced to far introduced agreeable from you! By the
way, how can we keep up a correspondence?
Adrianne
دوشنبه 23 دی 1398 07:47 ب.ظ
I was able to find good information from your content.
Camera an ninh giá rẻ
دوشنبه 16 دی 1398 11:26 ق.ظ
Have you ever considered about including
a little bit more than just your articles? I mean,
what you say is valuable and all. However imagine if
you added some great visuals or videos to give your posts more,
"pop"! Your content is excellent but with images and videos,
this site could undeniably be one of the greatest in its field.
Amazing blog!
http://www.zmatureporn.com/
سه شنبه 3 دی 1398 07:42 ق.ظ
Good day! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some
of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely
delighted I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!
Want to Meet Great Single Men
شنبه 30 آذر 1398 05:00 ب.ظ
Basically I'm looking for a (roughly) 25-35 year old gentleman who
is fun to be around!
I can't breathe because I'm waiting for you. My id 678753 https://bit.ly/35ooXf8
mobile legends hack
جمعه 1 آذر 1398 02:33 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad
and tested to see if it can survive a 30 foot drop,
just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and
she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!
videos
شنبه 25 آبان 1398 12:32 ب.ظ
http://tinyurl.com/yfw9x4qv
http://tinyurl.com/yzknwn5s
http://tinyurl.com/yzrjback
http://tinyurl.com/yf34x9mw
http://tinyurl.com/yewmrg33
http://tinyurl.com/yeprfstb
webcam teen
جمعه 24 آبان 1398 05:51 ق.ظ
It's not my first time to pay a visit this website, i am visiting this web site dailly and obtain pleasant data from here everyday.
Various big clit
سه شنبه 21 آبان 1398 01:38 ب.ظ
http://bit.ly/2C5pUde
http://bit.ly/2Aly9Bl
http://bit.ly/2jVgtqe
http://bit.ly/2zbyRD7
http://bit.ly/2Chmnt4
http://bit.ly/2CdRGF7
sexy webcam girls online
سه شنبه 21 آبان 1398 09:41 ق.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest
of the website is also very good.
20khvylyn.com
شنبه 27 مهر 1398 08:04 ب.ظ
Hi there, of course this piece of writing is truly good and I have learned lot of things fro it on the topic of blogging.
thanks.
3d hentai torrent
شنبه 27 مهر 1398 07:24 ب.ظ
This is a topic that's near too my heart... Many thanks! Exactly where aare your contact details though?
herbs for erectile dysfunction
سه شنبه 16 مهر 1398 12:45 ب.ظ
buy erectile dysfunction medications online herbs for erectile dysfunction buy erectile dysfunction meds online
http://Www.Folkd.com/
شنبه 13 مهر 1398 07:00 ق.ظ
Hi there, every time i used to check website posts here in the early hours
in the break of day, since i enjoy to learn more and more.
androidnonstop.ru
شنبه 26 مرداد 1398 01:30 ق.ظ
You ought to take part in a contest for one of the best sites on the net.
I most certainly will recommend this site!
sexo incestuoso
پنجشنبه 24 مرداد 1398 12:54 ب.ظ
vidio porno gay sexo incestuoso sexo morenas pagina para encontrar
mujeres solteras sexo gratis barbosa mujeres haciendo sexo videos muy porno porno tubes sexo murcia porno de negras sexo mercado girona sexo gratis salamanca porno 18 anos contactos mujeres murcia gratis
chica busca chico en toledo porno xxx gratis porno duro lesbianas sexo cssero porno caleta trailer porno gratis
porno gratis webcam consejos sexo oral videos porno gay maduros contacto mujeres plasencia chicas contacto huelva porno tube maduras porno gratls caligula porno
sexo esporadico malaga escenas de peliculas porno videos porno
caseros porno latino tetas porno pago por sexo sexo barato sexo de pareja quedar para sexo griego sexo latina porno youtube videos de sexo pelicula pornograficas fotos
porno graciosas sexo amateur real bidio porno grati porno 1080p porno universidad
sexo lesbiano videos sexo anal primera vez anuncios de mujeres maduras formas de sexo
porno dormidas
facebook de sexo
پنجشنبه 24 مرداد 1398 06:59 ق.ظ
porno masturbarse facebook de sexo foro gay madrid sexo
ahora sexo palma de mallorca follando sexo videos porno muy cerditas
conocer personas en madrid porno gay tumblr peliculas porno lesbico sexo sin eyacular faking videos porno sexo
amateur con maduras la mejor actriz porno sexo juegos conocer
gente para viajar sexo en la ciudad videos sexo chinas video porno asiaticas mejores actrices porno
latinas sexo lesbico interracial sitio para conocer personas ver porno gratis
ver sexo porno todo sobre sexo series con escenas de sexo videos porno aleman sexo entre hombre y mujer videos porno de
famosas videos porno grastis videos gratis trios porno chico busca chico gay valencia sexo con discapacitados sexo muy
duro gratis videos porno gays gratis chico gay busca pareja la tienda del sexo videos pornos en hd chicas busca chicos sonia baby porno
fotos porno viejas chat sexo gratis madrid contacto mujeres avila busco chico para relacion estable sexo gay
ahora madrid buscando chico gay sexo romantico porno mujeres sexo madrid camaras ocultas porno
gratis videojuegos porno actrices porno americanas chicas para sexo
en madrid
sexe tours
پنجشنبه 24 مرداد 1398 12:13 ق.ظ
francaise amateur baise sexe tours baise dans les wc
lolita baise pute sur gazon je baise ma frangine appeler pute maman salope et fils ou trouver pute lyon video porno grand mere
site de sexe avec webcam baise sur bordeaux porno ass video sexe amateur francais gratuit
baise lors d une soiree video porno ebony anissa la beurette sexe les simpson porno hun porno cul enorme salope epilee etudiantes en partouze
sexe entre mec rencontre femme aix en provence
baise hollandaise ado en manque de sexe beurette jouit shemale qui baise baise rapide
au boulot moi salope porno coloc site de rencontre uniquement en france meilleur site de rencontre adultere
mere et fille sexe cite de porno site de rencontre sur portable
chinoise qui baise free tube porno jeux sexe pour adulte je baise ma jeune soeur porno jumeaux beurette caca branlette voyeur une bonne beurette maman salope en collant partouze couple francais teen sexe amateur site de
rencontre adult il baise la fille de son patron sexe sarcelles beurette salope photo
marvel kahramanlarıi
سه شنبه 22 مرداد 1398 09:46 ب.ظ
Hi there! I just wish to give you a big thumbs up
for the excellent info you've got here on this
post. I will be coming back to your website for more soon.
posturas sexo
سه شنبه 22 مرداد 1398 06:24 ب.ظ
porno gay chino posturas sexo chica busca chico en malaga sexo italiano gratis sexo torrevieja video gratis de sexo rusia porno
actrices sexo sexo con hermafroditas porno retro gratis
jennifer lopez porno busco chica para hacer
trio porno big ass shemale porno chat cam sexo gratis casting pornografico sexo
en cadiz capital contacto mujeres tenerife sur porno
gordas gratis actores porno gay famosos dibujos porno japoneses porno lesbianas tijera peliculas porno grstis porno
paginas comic gay porno descargar comics porno big ass
porno contactos chicos valencia mejor peli porno sexo albacete porno
viejos verdes busco chica para hacer trio contactos sexo ferrol
contacto mujeres cantabria chicas contactos zaragoza conocer gente nueva
en vigo porno pics video porno real sexo gay benidorm sexo villena definicion sexo contactos malaga mujeres descargar torrent porno por el culo porno chicas sexo gratis busco sexo en valencia sexo vigo videos porno extremos
la cenicienta porno galilea porno porno casero aleman
Slim Forskolin Elite Review
دوشنبه 21 مرداد 1398 03:02 ب.ظ
Hello mates, how is all, and what you wish for to say regarding this article, in my view its in fact awesome for
me.
http://duhism.com/a/?_nolatreve_anti_aging_cream_917997
دوشنبه 21 مرداد 1398 08:51 ق.ظ
This is the perfect blog for anyone who wishes to understand this topic.
You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to?HaHa).

You definitely put a new spin on a topic that's been discussed for a long
time. Great stuff, just wonderful!
sewer vehicle
دوشنبه 21 مرداد 1398 03:37 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I
find this topic to be actually something which I think
I would never understand. It seems too complicated and extremely
broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang
of it!
Ocanna CBD Oil Tincture
یکشنبه 20 مرداد 1398 11:20 ب.ظ
I think this is among the most important information for me.
And i'm glad reading your article. But wanna remark on some general things,
The site style is great, the articles is
really nice : D. Good job, cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic